Na życie i NNW

 

Dom, mieszkanie

Ubezpieczeniem mogą być objęte: dom jednorodzinny, mieszkanie oraz pomieszczenia przynależne (piwnica, garaż) oraz stałe elementy nieruchomości (elewacja, schody, kominek) a także mienie ruchome należące do Ubezpieczającego. Warto łączyć ubezpieczenie nieruchomości z ubezpieczeniem OC w życiu prywatnym.

Komunikacyjne

Najpopularniejszymi ubezpieczeniami pojazdu są:

  • OC – dzięki niemu sprawca szkody (na mieniu/osobie) nie ponosi bezpośrednio kosztów naprawy szkody z własnych środków, lecz ze środków zakładu ubezpieczeń. 
  • AC -  autocasco chroni nasz pojazd w przypadku jego uszkodzenia na skutek nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia pojazdu z innym pojazdem, osobami, zwierzętami lub przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu. Ochroną ubezpieczeniową najczęściej są również objęte dodatkowe ryzyka takie jak: działanie osób trzecich (w tym również włamania), uszkodzenie lub utrata pojazdu wskutek zdarzeń losowych (powódź, zatopienie, uderzenie pioruna, pożaru itp.). Pojazd z wyposażeniem dodatkowym może zostać również objęty ochroną w zakresie jego kradzieży lub jego części.
  • NNW - przedmiotem ubezpieczenia NNW są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w okresie objętym ubezpieczeniem w związku z ruchem pojazdu oraz: podczas wsiadania do pojazdu i wysiadania z pojazdu; podczas przebywania w pojeździe w przypadku zatrzymania pojazdu lub postoju pojazdu na trasie jazdy; podczas naprawy pojazdu na trasie jazdy; bezpośrednio przy załadowywaniu i rozładowywaniu pojazdu bądź przyczepy zespolonej z pojazdem.
  • Assistance - zapewnia pomoc w przypadku stłuczki pojazdu lub jego awarii. Najczęściej assistance proponuje pomoc w postaci odholowania uszkodzonego pojazdu do najbliższego zakładu naprawczego. Bardziej rozbudowane produkty (najczęściej płatne) dodatkowo zapewnią: auto zastępcze na czas naprawy pojazdu; naprawę pojazdu na miejscu zdarzenia; nocleg ubezpieczonych; kontynuowanie podróży samolotem/pociągiem do miejsca docelowego podróży.

Lorem ipsum

Turystyczne

Wybierasz się na wakacje by odpocząć, zrelaksować się i naładować baterie.
Aby zasłużony wypoczynek był pełny i wolny od trosk pozwól nam objąć Ciebie
i Twoich bliskich ochroną przed ewentualnymi zdarzeniami losowymi. Z naszą polisą turystyczną możesz być absolutnie spokojny.

 

Firm / Odpowiedzialność Cywilna

Jesteś przedsiębiorcą i zatrudniasz pracowników? Prowadzisz biuro, zakład, sklep czy budowę? Zminimalizuj ryzyko związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Dołożymy wszelkich starań, aby dopasowana do Twoich potrzeb polisa chroniła Twoją firmę kompleksowo lub od konkretnie wskazanego przez Ciebie ryzyka.

Transportowe

Dobranie odpowiedniego ubezpieczenia jest bardzo ważne w branży transportowej. Masz firmę transportową, jesteś spedytorem lub chcesz ubezpieczyć towar ( Cargo) ? Zaprojektujemy adresowane dla Ciebie ubezpieczenie pod względem ceny i jakości żebyś mógł spokojnie spędzać czas